Betoon-, polüuretaan-, valu- ja epoksüüdpõrandad

Põrandad on hoone konstruktsioonielemendid, mis saavad kõige rohkem koormust. Eelkõige peavad põrandad taluma suurt mehaanilist, keemilist, löögi- ja soojuskoormust mitmesugustes tööstus- ja äriruumides.

Valupõrandad on üks enim nõutud lahendusi tööstus- ja tsiviilehitusobjektide puhul. Olenevalt valitud valumaterjalist on neil ainulaadsed omadused, vajalikud funktsionaalsused ja taskukohane hind, mis pole sugugi vähetähtis. Selliste põrandate kasutusiga ulatub mitmekümne aastani. Ehkki kasutusiga oleneb suuresti ekspluateerimise intensiivsusest, on see igal juhul suurem kui kõikidel olemasolevatel analoogidel.
Täiusliku tulemuse saavutamise põhitingimus on kvaliteetsete materjalide kasutamine ja tehnoloogia ülitäpne järgimine. Analüüsime põhjalikult kõiki ekspluatatsioonitingimusi, tellija nõudeid, normdokumente ja objekti projekti. Materjali valik tehakse kõiki eripärasid arvesse võttes. Kõik tööd tehakse täisvalmislahenduse põhimõttel. Tänu sellele tunneb iga meie töötaja kõiki tööde nüansse sellistel objektidel ja see hoiab ära kvaliteeti mõjutavate vigade tekke.

Valupõrandate eelised

Tööstuslike valupõrandate populaarsuse on tinginud nende eelised muud tüüpi põrandate ees. Valupõrandad taluvad suurepäraselt tööstusruumidele iseloomulikku koormust. Olenemata kõrgest hinnast tasuvad valupõrandad end kiiresti ära, sest neid ei pea sageli vahetama ega remontima.

Valupõrandate eelistena võib nimetada ka järgmist:

 • enamik variante on meeldiva välisilmega;
 • pikk kasutusiga;
  väga vastupidav;
 • põrandakatte tugevus;
 • võimalus luua vajalike omadustega põrandakate;
 • ei tekita kuigi palju tolmu;
 • lihtsustab koristamist;
 • vastavad tuleohutuseeskirjadele;
 • ohutud ja keskkonnasäästlikud.

Valupõrandate tüübid

See põrandatüüp on populaarne kõikides tööstus- ja kaubandusharudes. Polümeerkate on universaalne lahendus, mis tagab väga hea vastupidavuse füüsilistele ja keemilistele mõjudele. Seda iseloomustab esteetiline välisilme ja puhastamise lihtsus, mistõttu sobib see hästi suure külastatavusega kohtadesse (kaubandus-, administratiivhooned jne). See on ka optimaalne lahendus ladudele ja tehastele ning toiduaine- ja farmaatsiatööstustele.
Eristuvad suure vastupidavuse ja elastse pinna poolest. Tänu nendele omadustele on polüuretaanist põrandakatet optimaalne kasutada ruumides, kus on suur vibratsioonikoormus (nt masinaehitustööstus, energeetika jne). Sellist tüüpi põrandad paistavad silma ka väga hea niiskus- ja kulumiskindluse poolest.
Pealiskattega põrandad on suurepärane lahendus suure läbikäidavusega ruumidesse, kus peab olema tagatud hea vastupidavus füüsilisele ja mehaanilisele koormusele. See on optimaalne lahendus ka objektidel, kus põrandakate puutub kokku agressiivsete keemiliste ainete ja suurte temperatuurikõikumistega. Pealiskattega põrandad on kulumiskindlad, vastupidavad ja tugevad.
See on enim nõutud põrandatüüp tööstushoonetes. Sobib väga hästi enamiku objektide jaoks, välja arvatud objektid, mille põrandakate puutub kokku keemiliste elementide või põlev- ja määrdematerjalidega. Betoonpõranda kasutusiga on üle 10 aasta ning selle põranda paigaldamine on lihtsam kui teistel tüüpidel. Ainus miinus on väheesteetiline välisilme.
See on eriti tugev põrandatüüp, sest põrandavalu käigus kasutatakse armatuurist, kiududest või metallvõrgust karkassi. Armeeritud põrand on üks kallimaid põrandatüüpe ja seda kasutatakse enamasti ruumides, mille ekspluatatsioon näeb ette kokkupuudet väga suure mehaanilise koormusega.
Sellised põrandad valatakse üksnes väga kvaliteetsest tsemendist. Mõnel juhul põrand ka armeeritakse või täidetakse funktsionaalse lisandiga. Tsemendi- ja betoonisegust põranda paigaldamine on kiire ja vähe aega nõudev protsess. See on soodne lahendus, mis sobib väga hästi ruumidesse, millele on kehtestatud ranged sanitaar- ja hügieeninõuded. Tänu suurepärasele vastupidavusele ja remonditavusele valatakse betoon- ja tsementpõrandaid laohoonetesse ja parklatesse.
See on spetsiaalne põrandakate, mis kaitseb staatilise laengu tekke eest. Selline põrandatüüp on eriti nõutud selliste tootmisobjektide ehitamisel, kus tekib palju tolmu, samuti tule- ja plahvatusohtlikes ruumides, meditsiiniasutuste „puhastes“ ruumides ja kohtades, kuhu paigaldatakse tundlikud täppiselektroonikaseadmed. See põrandatüüp on võrdlemisi kallis, kuid seda saab kasutada pikka aega, ilma et selle omadused halveneksid.
Sellised põrandad kujutavad endast kipsi- või tsementsegu, mis on mõeldud põrandapinna tasandamiseks ja suuremate defektide silumiseks. Toorpõrandale paigaldatakse hiljem lõplik põrandakate. Valusegule lisatakse mitmesuguseid täiteaineid ja funktsionaalseid lisandeid, mis tagavad nõutavad omadused. Toorpõrand on vastupidav aluspind, mille kasutusiga ulatub mitmekümne aastani.

Kasutusvaldkonnad

Vastavad väga rangetele hügieeninõuetele. Üldjuhul valitakse selliste objektide jaoks polümeerkate, sest see ei tekita tolmu, sellel puuduvad liitekohad ja õmblused ning see on vastupidav mehaanilistele, temperatuuri- ja keemilistele mõjudele.
Külmutuskambri nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleb sinna paigaldada armeeritud põrandakate, millel on auru- ja soojusisolatsioon. Lõpliku katte kohustuslik nõue on vastupidavus kuni –60 °C temperatuurile, suurele mehaanilisele koormusele ja keemiliste ainete mõjule. Optimaalne lahendus on funktsionaalsete lisanditega polümeerkate.
Suure läbikäidavusega ruumide ehitamisel või remontimisel on väga oluline valida kvaliteetne põrandakate. See peab olema võimalikult hea kulumiskindlusega, tugev ja vastupidav, mistõttu on kõige otstarbekam lahendus kasutada polümeere sisaldavaid materjale. Sellised põrandad kõvastuvad kiiresti, tekitades ühtlase ja sileda pinna.
Nende asutuste tegevuse spetsiifika tingib väga kõrged nõuded põranda kvaliteedile. Peamine koormus on suur inimvool ja sage puhastamine tugevatoimeliste vahenditega, et tagada rangete sanitaar- ja hügieeninõuete täitmine. Põranda valamiseks kasutatavad materjalid peavad olema hügieenilised ja hüpoallergeensed, suure keemilise inertsusega, kauakestvad ja ilma liitekohtadeta lõpp-kattes ning vastama tuleohutusnõuetele. Eeltoodut arvesse võttes soovitame meditsiiniasutuste jaoks valida polüuretaan-, epoksüüd- või metüülmetakrülaatpõranda.
Kaubanduskeskuse projekti elluviimisel on üks peamisi ülesandeid luua külastajatele mugav keskkond ja tagada põrandakatte vastavus üldisele disainiprojektile. Põrandakattele esitatakse järgmised nõuded: keskkonnasäästlikkus, ohutus, hooldamise lihtsus, vastupidavus ja veekindlus. Optimaalseim lahendus on valupõrandad, mis peavad vastu suure inimhulga voole, kulumisele ja temperatuurikõikumistele avatud platsidel. Sobivad valikud on polüuretaanist, epoksüüdist või metüülakrülaadist valupõrandad.
Nende objektide puhul on oluline põrandakatte esteetilisus (klientide vastuvõtu- ja puhkealas) ja vastupidavus (autode teisaldamise alas ja tööruumides). Valupõrand peab olema vastupidav ka põlev- ja määrdematerjalide mõjule, sagedasele koristamisele, abrasiivsete osakeste ja mustuse mõjule ning metalltööriistade mahakukkumise mõjule. Kõige paremini saab nende ülesannetega hakkama polümeerkate.
Kombinaatide tootmistingimused näevad ette valupõranda vastupidavuse suure hulga vee ja kuuma auru, hügieeniliseks töötlemiseks kasutatavatele kemikaalide, orgaaniliste ainetega saastatuse ning suure inimhulga ja tehnika teisaldamise mõjule. Optimaalne valik selliste ruumide jaoks on funktsionaalsete lisanditega tsementpõrand või polümeerkate.
Autopesulates peab põrand taluma sõidukite intensiivset liikumist, suurt niiskust ja pesuvahendite mõju. Seejuures peab välisilme jääma muutumatuks. Parim valik autopesulate jaoks on polümeerkate, mis moodustab täiuslikult sileda hermeetilise pinna, mis on väga vastupidav ja mida on võimalikult lihtne hooldada. Autopesulatele sobivad ka epoksüüd-, pealiskattega ja polüuretaanpõrandad.
Peale selle, et selliste objektide põrandad peavad olema väga vastupidavad ning taluma suuri temperatuurikõikumisi ja füüsilist koormust, peavad need olema ka esteetilised ja ohutud igasuguste ilmastikutingimuste korral. Ka tuleohutus on selliste põrandate puhul oluline. Enamasti valivad tellijad epoksüüd- või polüuretaankatte, millele on lisatud libisemisvastast ainet, või betoonpõranda, mida immutatakse epoksüüdi või värviga.
Peamised nõuded on järgmised: vastupidavus suurele füüsilisele koormusele, tolmuvabadus, hügroskoopsus, hoolduslihtsus ja vastamine tuleohutusnõuetele. Olenevalt lao tüübist, pindalast ja muudest kliendi määratud teguritest, valitakse kõige optimaalsem põrandakate.
Tootmistsehhide ohutase on alati keskmisest kõrgem. Seega on suure vastupidavuse kõrval vaja väga rangelt järgida tuleohutuseeskirju ja paljudel juhtudel võtta arvesse ka kaitset staatilise elektri eest. Kohustuslik tingimus on võimalikult pikk kasutusiga, sest tööstuses kasutatakse raskeid seadmeid ja tööpinke, mille lahtivõtt ja paigaldamine on väga kulukas ettevõtmine. Selliste objektide puhul tasub eelistada polüuretaan- või epoksüüdpõrandat või antistaatilisi segusid.
Tootmises kasutatav tehnoloogia ja kemikaalide aktiivne kasutamine muudavad põrandamaterjali valiku ja paigaldamise väga keeruliseks. Kõikidel materjalidel peavad olema sertifikaadid. Materjalid peavad olema hügieenilised ja keskkonnasäästlikud ning kaitsma staatilise elektri eest. Väga oluline on ka hooldamise ja puhastamise lihtsus ning liitekohtade puudumine. Kõige praktilisem lahendus on epoksüüdist ja polüuretaanist valupõrandad.
Selliste objektide puhul peab põrand olema ühtaegu pehme ja tugev, ohutu ja lihtsasti hooldatav. Oluline on ka müra- ja vibratsioonisummutus ning soojusisolatsioon. Kõikidest valupõrandate tüüpidest vastavad eespool nimetatud omadustele kõige paremini polümeerpõrandad.

Valupõrandate eripärad

Peamised eripärad, mis eristavad valupõrandaid muudest põrandatüüpidest, on järgmised:
 • palju kasutusvõimalusi tänu keskkonnasäästlikkusele ja universaalsusele;
 • täiuslikult sileda põrandapinna saamise võimalus;
 • suurepärased ohutusnäitajad;
 • remondivajaduse puudumine pika aja jooksul (10 ja rohkem aastat kõige keerulisemates ekspluatatsioonitingimustes);
 • hooldamise ja hügieenilisuse tagamise lihtsus;
 • vormistusvalikute rohkus.
Selleks, et eespool nimetatud eripärad rõõmustaksid tööstushoone omanikku pikka aega, tuleb põranda paigaldamine usaldada spetsialistidele, kellel on suur kogemus selles valdkonnas. Ka kõige väiksemad nüansid pinna ettevalmistuses ja põranda valamises võivad tulemust oluliselt mõjutada. Kui arvestada seda, et materjalid on suhteliselt kallid (eriti kui paigaldada keeruline mitmekihiline kate suurele pinnale), võib soov kokku hoida tuua kaasa suured kulud tulevikus.

Põranda valamise etapid

Enamikku valupõrandaid iseloomustab paigaldamise lihtsus ja kiirus. See toimub kolmes etapis:
 1. Aluspinna ettevalmistus. Selles etapis tehakse põhjalik koristus, aluspind lihvitakse ja vabastatakse tolmust. Olenevalt aluspinna seisukorrast võib juhtuda, et tuleb teha ka täiendavaid taastamistöid.
 2. Krundi pealekandmine. Spetsiaalse koostisega krunt hoiab ära aluspinna lagunemise ja tagab maksimaalse nakkuvuse kattekihtide vahel.
 3. Põranda valamine. Olenevalt valupõranda tüübist paigaldatakse selles etapis ka armatuur, moodustatakse vaskkontuur, lisatakse pealmisele kihile funktsionaalseid lisandeid ja täiteaineid, paigaldatakse pealiskiht ja dekoratiivsed lisandid.
Kui materjal on valatud ja kuivanud, tuleb töödelda liitekohad (kui need on olemas), paigaldada liistud, teha vajalikud märgistused jne.

Valupõrandate remont

Valupõrandate remonti tuleb perioodiliselt teha ka siis, kui põranda ekspluateerimisel on järgitud kõiki nõudeid. Remondi vajalikkusest annavad tunnistust:
 • kulumine;
 • ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused.

Remondi kord ja tehnoloogia, vajalikud materjalid ja töömaht määratakse kindlaks objekti konkreetsete tingimuste alusel. Remondi maksumust mõjutavad aluspinna ja katte seisukord, defektide ulatus, materjali tüüp ja remondi keerukus.

Remonditööd sisaldavad järgmisi etappe:

 • põrandakatte kahjustatud osa eemaldamine;
 • vajaduse korral vahekihi remont;
 • defektide kõrvaldamine;
 • lagunenud alade tugevdamine;
 • pinna ettevalmistamine pealmise kihi valamiseks;
 • pealmise kihi pealekandmine.
Täiusliku tulemuse saavutamise põhitingimus on kvaliteetsete materjalide kasutamine ja tehnoloogia ülitäpne järgimine. Analüüsime põhjalikult kõiki ekspluatatsioonitingimusi, tellija nõudeid, normdokumente ja objekti projekti. Materjali valik tehakse kõiki eripärasid arvesse võttes. Kõik tööd tehakse täisvalmislahenduse põhimõttel. Tänu sellele tunneb iga meie töötaja kõiki tööde nüansse sellistel objektidel ja see hoiab ära kvaliteeti mõjutavate vigade tekke.

Kui teil on küsimusi tööstuspõrandate remondi kohta, siis võtke meiega ühendust telefonil +371 270 772 88 või jätke oma kontaktandmed ja me võtame teiega ise ühendust

Scroll to Top