Hoonete ja ruumide
kapitaalremont

Kinnisvaraobjekti kapitaalremondi all peetakse silmas ehituskonstruktsioonide või nende üksikute elementide vahetamist või taastamist. Olenevalt asjaoludest võib kapitaalremont olla plaaniline või erakorraline ning seda võib teha kinnisvaraarendaja või ehitustöövõtulepingu sõlminud ettevõte või FIE.

Remondi tegemiseks koostatakse projektdokumentatsioon, mille tingimusi peab töövõtja järgima.

Mida tähendab hoone kapitaalremont?

Kapitaalehitusobjekti omadused võivad loomuliku kulumise, ekspluateerimiseeskirjade rikkumise, loodusmõjude või erakorraliste asjaolude tõttu halveneda. Selleks et kõrvaldada objekti lagunemise oht ning taastada või parandada konstruktsioonide omadusi, tehakse kapitaalremonti.
Otsuse kapitaalremondi tegemise kohta võib vastu võtta omanik, kinnisvaraarendaja, teenindav ettevõte või rentnik.
Remondi tegemise kord ja alused on olenevalt objekti tüübist erinevad. Näiteks kortermajade puhul tehakse kapitaalremonti riikliku kava raames ning seda rahastatakse riigieelarvest ja elanike sissemaksetest. Ühiskondlike ja haldushoonete plaanilise kapitaalremondi tähtaegade jaoks on ette nähtud spetsiaalsed normid.

Kapitaalremondist tavakeeles

Isegi kvaliteetsete materjalide ja tänapäevase ehitustehnoloogia kasutamise korral ei saa hoone konstruktsioonid ja seadmed igavesti säilitada oma esialgseid omadusi. Seinte, vahelagede ja hoone muude elementide omaduste halvenemine, kulumine ja kahjustumine võib kaasa tuua täieliku või osalise kokkuvarisemise, ohustades inimeste ja vara turvalisust. Et selliseid probleeme ära hoida, peab omanik õigel ajal kapitaalremonti tegema.

Kapitaalremont võib olla seotud järgmiste asjaoludega:

  • tavapärane või loomulik kulumine, kui objekti ekspluateerimise aja pikendamine oleneb plaanilise remondi tegemisest;
  • kapitaalehitusobjekti kahjustatud konstruktsioonide ja elementide vahetamise või taastamise vajadus;
  • hoone omaduste ja eraldiseisvate elementide parandamise otsuse tegemine, sealhulgas kauakestvamate ja tänapäevasemate materjalide kasutamine;
  • järelevalveasutuste märkuste täitmine, kui kontrolli käigus tuvastati, et konstruktsioonid ei vasta nõuetele.
Olenevalt alustest võib kapitaalremont olla plaaniline või erakorraline. Näiteks loodusõnnetuste korral on vaja teha erakorralisi või kiireloomulisi töid.

Kapitaalremondist õigus- ja tehnilises keeles

Seadusandja liigitab kapitaalremondi linnaehitustegevuse alla. Seda tehakse üksnes kapitaalehitusobjektidel, näiteks korrusmajades, avalikes ja haldushoonetes, tootmisrajatistes ja lõpetamata ehituse objektidel. Selliseid töid ei tehta ajutistes ehitistes, paviljonides, kioskites ja muudes sarnastes ehitistes.

Kui teil on küsimusi vähekorruselise hoone ehitamise kohta, siis võtke meiega ühendust telefonil +371 270 772 88 või jätke oma kontaktandmed ja me võtame teiega ise ühendust

Scroll to Top