Kapitālais remonts
Ēkas un telpas

Ar nekustamā īpašuma objekta kapitālo remontu saprot būvkonstrukciju vai to atsevišķu elementu nomaiņu vai atjaunošanu. Atkarībā no apstākļiem kapitālais remonts var būt plānots vai ārkārtas, un to var veikt gan būvētājs, gan organizācijas un individuālie uzņēmēji, kas noslēguši būvniecības līgumu.

Remonta veikšanai tiek sastādīta projekta dokumentācija, kuras nosacījumi ir jāievēro būvuzņēmējam.

Kas ir ēkas kapitālais remonts?

Kapitālās būvniecības objekta īpašības var pasliktināties dabiskā nolietojuma, ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanas, dabas ietekmes vai ārkārtēju apstākļu rezultātā. Lai novērstu objekta sabrukšanas draudus, atjaunotu vai uzlabotu konstrukciju īpašības, tiek veikts kapitālais remonts.
Lēmumu par kapitālā remonta veikšanu var pieņemt īpašnieks vai būvētājs, apkalpojošā organizācija, nomnieks.
Remonta veikšanas kārtība un pamatojums atšķirsies atkarībā no objekta veida. Piemēram, daudzdzīvokļu mājām kapitālais remonts tiek veikts valsts programmas ietvaros, un tā finansējums nāk no budžeta un iedzīvotāju iemaksām. Sabiedrisko un administratīvo ēku plānotā kapitālā remonta termiņiem ir paredzētas īpašas normas.

Kapitālais remonts vienkāršā valodā

Arī izmantojot kvalitatīvus materiālus un modernas būvniecības tehnoloģijas, ēkas konstrukcijas un aprīkojums nevar mūžīgi saglabāt sākotnējās īpašības. Īpašību pasliktināšanās, sienu, griestu un citu elementu nodilums un bojājumi var izraisīt pilnīgu vai daļēju sabrukšanu, radot draudus iedzīvotāju un īpašuma drošībai. Lai novērstu šādas problēmas, īpašniekam ir savlaicīgi jāveic kapitālais remonts.

Kapitālā remonta veikšana var būt saistīta ar šādiem apstākļiem:

  • normatīvais vai dabiskais nolietojums, ja objekta kalpošanas laika pagarināšana ir atkarīga no plānotajiem remontdarbiem;
  • nepieciešamība nomainīt vai atjaunot kapitālās būvniecības objekta bojātās konstrukcijas un elementus;
  • lēmuma pieņemšana par ēku un atsevišķu elementu īpašību uzlabošanu, tai skaitā, izmantojot izturīgākus vai modernākus materiālus;
  • Uzraudzības institūciju piezīmju likvidēšana, ja pārbaudes laikā tika atklāts neatbilstošs konstrukciju stāvoklis.
Atkarībā no pamatojuma kapitālais remonts var būt plānots vai ārkārtas. Piemēram, var būt nepieciešams ārkārtas vai steidzams darbs dabas katastrofu radīto postījumu gadījumā.

Kapitālais remonts juridiskajā un tehniskajā valodā

Kā vienu no pilsētplānošanas darbības veidiem likumdevējs klasificē kapitālo remontu. Tas tiek veikts tikai kapitālās būvniecības objektos – daudzdzīvokļu mājās, sabiedriskās un administratīvās ēkās, rūpniecības objektos un nepabeigtas būvniecības objektos. Šādi darb netiek veikt pagaidu ēkās, paviljonos, kioskos un citās līdzīgās būvēs.

Ja jums ir kādi jautājumi par mazstāvu ēku celtniecību, tad zvaniet +371 270 772 88 vai atstājiet savu kontaktinformāciju, un mēs ar jums sazināsimies

Scroll to Top