PROJEKTĒŠANA UN DIZAINS

Objekta būvniecība neatkarīgi no tā veida nav viegls process. Papildus finansiālajām izmaksām par būvniecības dokumentāciju un darba apmaksu izpildītājiem jums ir jāuztraucas par speciāliem dokumentiem. Būvniecības nozarē tiek prasīta to sagatavošana katrā posmā. Pirmkārt, tiek izstrādāts projekts, pēc tam – dokumentu komplekts, kas ļauj sekot ražošanas ciklam. Bez oficiālo dokumentu pilnīga komplekta, tostarp būvējamā objekta rasējumiem un shēmām, tehniskās uzraudzības iestādes nedrīkst izsniegt būvatļauju.

Būvniecības dokumentu veidi

Tehniskā dokumentācija

Tehniskā dokumentācija satur sākotnējo informāciju projektēšanai un ļauj gūt priekšstatu par izstrādājamā objekta būvniecību. Pamatojoties uz gatavo tehnisko projektu, tiek pieņemts projektēšanas lēmums. Tehniskā projekta sagatavošanas gaitā veiktie darbi ietver: konstruktīvā risinājuma noteikšanu; būvniecības tehnoloģiju izvēli un analīzi; ēkas būvniecības sarežģītības līmeņa analīzi; objekta uzstādīšanu. Izstrādātā tehniskā projekta rezultāts ir paskaidrojuma raksta izveide, kas satur detalizētu informāciju par būvi: pielietojumu, īpašībām utt.

Izpilddokumentācija

Izpilddokumentācija ir informācijas par būvniecības procesu detalizētas atspoguļojums. Ietver teksta protokolus, rasējumus, kas nosaka būves novietojumu un atbilstību konkrētajam projektam, grafiskos un teksta failus, kas vienkāršo pieņemšanas aktu. Izpilddokumentos tiek norādīta šāda informācija: būvobjekta tehniskais stāvoklis; procesā izmantotie materiāli un aprīkojums; objekta būvniecības nosacījumi: klimatiskie, tehnoloģiskie; atbildīgo izpildītāju saraksts katram darba posmam. Izpilddokumentu komplekts pēc būvniecības pabeigšanas ir jānodod pasūtītājam vairākos eksemplāros. Objekta ekspluatācijas atļauju saņem pēc tam, kad ir sniegts slēdziens par tā atbilstību tehniskajiem noteikumiem.

Projekta dokumentācija

Projekta dokumentācija ir sava veida saskaņots dokuments starp pasūtītāju un būvnieku, kas nepieciešams nepārtrauktai noteiktas teritorijas apgādei ar būvmateriāliem un efektīvu būvniecības procesa algoritmu izmantošanai. Pēc sagatavošanas projekta dokumentiem ir jāveic ekspertu novērtējums. Valsts vai nevalstisks izpildītājs pārbauda iesniegto komplektu un pārbauda tā atbilstību reglamenta prasībām. Projekta dokumenti kopumā sastāv no 2 daļām: teksta un grafiskās daļas. Pirmā ietver objekta ārējo un iekšējo aprakstu, lēmumu pamatojumu par plānojumu, materiālu izkārtojumu atbilstoši faktūrai un krāsai, apgaismojuma niansēm, ēkas iekšpuses aizsardzību pret troksni un iekšējās apdares dizainu.

Ja jums ir kādi jautājumi par būvniecības dokumentiem, tad zvaniet +371 270 772 88 vai atstājiet savu kontaktinformāciju, un mēs ar jums sazināsimies

Scroll to Top